1. januar 2022

Vi lægger året ud med at tage på missionsrejse – sammen med Abram i 1888. Han tog til Asien som den første adventist, og siden har hans og andres indsats først til en langsom men sikker stigning i mængden af kristne i Asien – må denne tendens fortsætte i fremtiden.