23. oktober 2021

Dine gaver til kirkens missionsarbejde, Global Mission, er altafgørende for at kunne opretholde kirkens opfattende missionstilstedeværelse rundt omkring i verden.