27. januar 2024

Frank Bond og hans bror Walter var de første adventistmissionærer, der bragte adventbudskab til Spanien. Sammen med sin kone Martha etablerede Frank skoler og kirker, døbte familier og spillede en vigtig rolle i væksten af adventistsamfundet i Spanien.