9. oktober 2021

En sang af den kinesiske gruppe H.O.P.E. om kirkens missionsplan “I Will Go”.